NAVAZUJÍCÍ PÉČE KLIENTSKÉHO SERVISU

po ukončení prvního měsíce naší spolupráce je možné zůstat nadále ve spojení formou navazujícího měsičního klientského servisu.

Nejste na to sami

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE A PŘÍSTUP 

Daný měsíc spolupráce budeme dál hodnotit Vaše výsledky. Kontrolovat Váš zápis do individuálních zápisových tabulek, v připadě potřeby upravovat Vaši litráž tekutin či gramáž potravin.

V navazujícím měsíci se podíváme také na zařazení Vašich oblíbených potravin do stravování, budeme se učit gramážovat recepty.

Také se společně podíváme do obchodu na praktickou ukázku potravin, kde se budeme učit číst na etiketách potravin a rozumět jejich výběru. 

Za daný měsíc proběhnou 3 konzultace. Délka jedné konzultace je 60min. 

Konzultace probíhají formou on line nebo osobní setkání.

Cena: 2.997 Kč

Po vyplnění formuláře vyberte platbení variantu. Můžete využít jednoduchou platební metodu přes platební kartu (ihned). Po spárování platby se s Vámi spojíme.

Bezpečná platba kartou, zajištěná společností GOPAY s. r. o.